Про кафедру


Кафедра міжнародної інформації (на час заснування кафедра мала назву "кафедра технології обробки економічної інформації") створена у 1994 році для підготовки фахівців зі спеціальності „Автоматизовані системи управління”. Очолив невеликий колектив кафедри відомий вчений д.е.н., проф. Г.В. Лавінський. Сферою наукових інтересів викладачів виступали проблеми розробки та проектування баз даних, технології процесів обробки економічної інформації.

Активне впровадження комп'ютерних технологій, економіко-математичного моделювання в економіці вимагали відповідної адаптації наукових інтересів як викладачів, так і студентів і в 1998 році кафедра була перепрофільована на кафедру інтелектуалізованих інформаційних технологій. Її очолив молодий д.е.н., проф. С.П. Ріппа.

З 2000 року кафедру очолював доцент Б.О.Маслияк. Діяльність завідувача кафедри була спрямована на створення комп'ютерної навчальної лабораторії "Інформаційних систем в економіці».

У 2010 році у зв'язку із успішним проведенням ліцензійної експертизи підготовки фахівців з напряму "Міжнародна інформація" (галузь знань - Міжнародні відносини) кафедра переіменована в кафедру міжнародної інформації та є випусковою за даним напрямом. Завідувачем кафедри став к.т.н. О.П. Адамів. Основна мета, що поставлена на даний час - це розширення міжнародної діяльності кафедри.

Так, зокрема до колективу кафедри долучився фахівець з суспільно-політичних наук, громадянин США Алонзо Хейд Хадкінс IV, що значно покращить комунікаційні можливості студентів у спілкуванні з носієм англійської мови. Окрім занять, Алонзо Хадкінс проводить також факультативні заняття в English Club із студентами факультету.

Також важливий досвід проведення занять в іноземних ВНЗ вніс доцент В.М. Віцентій, що здобув магістерський ступінь у США та ступінь кандидата наук з інформаційних технологій в Queensland University of Technology (Австралія).

Більшість викладачів кафедри проходили стажування в університетах та компаніях США, Німеччини, Іспанії, Італії, Литви та беруть участь у міжнародних конференціях з питань міжнародних інформаційних відносин.

Основними напрямками діяльності кафедри стали: дослідження і розробка систем електронного бізнесу, глобальних інформаційних систем та мереж, гіпертекстових систем та Internet-технологій, моделювання економіко-інформаційних та міжнародних систем та їх інструментального забезпечення, створення засобів автоматизації та управління неперервними процесами у діловодстві, дослідження міжнародних інформаційних процесів та технологій, інтелектуального аналізу даних.

Так, зокрема, проведено спільно з компанією СS навчальний тренінг з питань інформаційного забезпечення міжнародних інформаційних платіжних систем (EuroPay).

Проведено переговори по забезпеченню стажування студентів за кордоном (Греція, Турція ...). Навчальний процес поряд з випусковою кафедрою Міжнародної інформації, гуманітарно-економічний блок дисциплін забезпечують викладання кафедра міжнародних фінансів (в.о. зав. к-ри, к.е.н., доц. О.С. Пруський), кафедра ділової комунікації та організаційної поведінки (в.о. зав. к-ри к.е.н., доц. Л.В. Гаврилюк-Єнсен), кафедра німецької мови (зав. к-ри, к.ф.н., доц. А.Г. Цяпа).