Персонал кафедри


Завідувач кафедри:
к. т. н., доцент Адамів Олег Петрович

Науковий ступінь: кандидат технічних наук за спеціальністю 05.13.23 «Системи та засоби штучного інтелекту».

Дисципліни:

 1. Інтелектуальний аналіз даних в галузі міжнародних відносин
 2. Міжнародна інформація
 3. Імітаційне моделювання в галузі міжнародних відносин
 4. Основи наукових досліджень в галузі міжнародних інформаційних відносин
Коло наукових інтересів: моделювання міжнародних відносин, інтелектуальні аналіз даних, інтелектуальні системи керування, штучний інтелект

Публікації

 1. Oleh Adamiv, Vasyl Koval, Viktor Kapura The Local Area Map Building for Mobile Robot Navigation Using Ultrasound and Infrared Sensors Proc. of the Fourth IEEE International Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS’2007). – Dortmund (Germany). – 2007. – Р.454-459.
 2. Oleh Adamiv, Vasyl Koval, Arunas Lipnickas, Viktor Kapura Local navigation method for improvement of mobile robot movement Proc. of the 3rd International Conference Mechatronic Systems and Materials (MSM 2007). – Kaunas (Lithuania) . – 2007. – Р.245- 246.
 3. Oleh Adamiv, Anatoly Sachenko, Viktor Kapura Gradient Methods for Autonomous Robot Navigation Proc. of the International Conference Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunication and Computer Science (TCSET 2008).- Lviv-Slavske (Ukraine).- 2008.- P.640-642.
 4. Hubert Roth, Anatoly Sachenko, Oleh Adamiv, Vasyl Koval, Joochim Chanin, Viktor Kapura The 3D Mapping Preparation using 2D/3D Cameras for Mobile Robot Control. Искусственный интеллект – 4, 2008 – С.512-521.

Маслияк Богдан Олексійович

Посада: Доцент

Науковий ступінь: Кандидат технічних наук

Дисципліни:

 1. Вступ до спеціальності "Міжнародна інформація"
 2. Міжнародні інформаційні системи та технології
 3. Сучасні інформаційні системи та технології
 4. Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах
Коло наукових інтересів: Моделювання міжнародних відносин

Публікації

 1. Епоксидне зв’язуюче Патент № 36396 Україна, МПК C08L 163/00 -Заявл.08.01.2008; опубл.12.05.2008, Бюл. №9 І.Г.Добротвор, П.Д.Стухляк, А.В.Букетов, О.М.Березький, С.І.Возняк
 2. Епоксидне зв’язуюче Патент № 32321. Україна, МПК C08L 63/00 -Заявл. 08.01.2008; опубл.12.05.2008, Бюл. №9. І.Г.Добротвор, П.Д.Стухляк, А.В.Букетов, О.В.Тотосько, П.В. Колибаб’юк
 3. Теоретичні аспекти системного аналізу економіко-географічних локальних комплексів (кластерів) Моделювання та інформаційні системи в економіці. Збірник наукових праць, 2009 - К.: КНЕУ, - С. 141 – 155. Добротвор І., Антимис Т.
 4. Моделювання виробничих процесів на основі об’єктного підходу Матеріали всеукраїнської наукової конференції ТДТУ ім. І.Пулюя

Добротвор Ігор Григорович

Посада: Доцент

Науковий ступінь: Кандидат фізико-математичних наук

Дисципліни:

 1. Математичні основи інформаційних технологій
 2. Теорія прийняття рішень
 3. Системний аналіз
 4. Дискретна математика (англ.)
 5. Математичний аналіз (англ.)
Коло наукових інтересів: Якісна теорія диференціальних рівнянь з частинними похідними, кластерний аналіз, моделювання мікроструктур епоксикомпозитів.

Публікації

 1. Методика дослідження геометричних характеристик поверхневих шарів у епоксикомпозитах / І. Добротвор // Вопросы химии и химической технологии. – Днепропетровск. – 2006. – № 4. – C. 109-112.
 2. Моделювання росту мікроструктур епоксикомпозитів функціями дискретних відліків / І. Добротвор // Наукові нотатки. Міжвузівський збірник (за напрямом "Інженерна механіка"), випуск 21 (березень, 2008), Луцьк. – 2008, С. 64-73.
 3. Визначення параметрів коміркової структури епоксикомпозитних матеріалів для покриттів. / І. Добротвор // Нафтова і газова промисловість, №1, 2010, С.42-45.